Chuyển đến:
Search Our Site:


Đặt mua
Hăy đăng kí để nhận được từ chúng tôi tạp chí về An toŕn thực phẩm, těnh hěnh thị trường vŕ thông tin khách hŕng mới theo từng quý.

Đặt mua Không đặt mua

Chào mừng đến với

Công ty Giải pháp Marketing và Kinh doanh UNIGLOBE - Dịch vụ giám định và cấp chứng nhận Kosher

Trong 15 năm qua, công ty Giải pháp Marketing và Kinh doanh UNIGLOBE được mọi người biết đến dưới tên AK Kosher Consulting Asia đã hỗ trợ rất đắc lực cho nhiều công ty trong khu vực Châu Á bao gồm Trung Quốc, Iran, Ấn Độ, Malaysia, Indonexia, Singapor, Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản. Chúng tôi luôn là lựa chọn ưu tiên của các công ty thực phẩm và các ngành liên quan tại khu vực châu Á khi chúng tôi ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng về Kosher. Chúng tôi hi vọng rằng chúng ta sẽ có sự hợp tác chặt chẽ để giúp quý công ty đạt được chứng nhận Kosher.


Các dịch vụ

Dịch vụ chứng nhận miễn phí Dịch vụ tiền giám định Tư vấn về An toàn thực phẩm (Mới)

Khách hàng đã được chứng nhận
Còn tiếp
Contact us - LIÊN HỆ
Địa chỉ:

16 Hung Gia III Str, Tan Phong Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam
Điện thoại: +84 8 54106845/46- ext: 12
Fax: +84 8 54106844
Mobile: +84 903627372
Email: info@uniglobesolutions.vn
© 2008 UNIGLOBE Business and Marketing Solutions | Tel: +84 8 62583363 | Email: info@uniglobesolutions.vn |Designed and built by junocube.com